Advokat inom många rättsområden

25 februari 2020 Jenny Olsson
Advokat inom många rättsområden

Det kan finnas många anledningar till att man behöver anlita en advokat. Det kan handla om mindre ärenden som går snabbt men har stor betydelse som att skriva ett avtal mellan två kompanjoner till mer omfattande ärenden som kanske rör familjerätt och man står inför en vårdnadstvist. När man anlitar en advokat får man kvitto på att man går rätt väg och gör vad som krävs, oavsett om det handlar om att vinna ett mål eller utföra ett testamente. 

Att anlita en advokat i förebyggande syfte kan bespara människor onödigt lidande. Vid en vårdnadstvist kan det till exempel hjälpa många gånger att anlita en advokat, gå igenom vad de olika parterna har rätt till för att sedan komma fram till en lösning, innan det hinner gå till domstol. När det finns barn med i bilden är det bra att kunna lösa det så snart som möjligt och utan rättegång så de inte behöver känna att det är en tvist. 

 

I många fall får man man stå för advokatkostnaderna själv men i vissa fall kan man få en advokat via sin hemförsäkring om några specifika krav är uppfyllda. Till exempel får årsinkomsten bara uppgå till ett visst belopp. Så om du är i behov av en advokat men inte har råd kan detta vara värt att kolla upp. När man ska välja en advokat är det viktigt att man väljer någon som det känns bra med, som man kan prata med och som man känner sig trygg med och har förtroende för. Det är viktigt så att man känner att allt blir rätt och att man kan lita på dennes kunskap inom området.  Vissa advokater är allmänpraktiserande, vilket innebär att de tar på sig alla slags uppdrag. en sådan är till exempel Thor Olsson AB http://www.dinadvokat.com/.

Han tar på sig många olika slags uppdrag men bara de som han känner att han har tillräckligt stora kunskaper om. Trots sin bredd har han också en viss inriktning och det är inom dessa som han utför de flesta  av sina uppdrag. Inriktningarna består främst av affärsjuridik, brottmål, familjerätt, civilrätt samt konkurs- och obeståndsrätt.