Anledningar till att tänderna behöver justeras

26 februari 2019 Matilda Sjöqvist
Anledningar till att tänderna behöver justeras

En vanlig uppfattning om användandet av tandställning är att man har det för att tänderna är sneda och att man vill ha en jämnare tandrad av endast estetiska skäl. Så är dock inte alltid fallet utan det kan bero på många olika saker. Till exempel så kan man ha tänder som är sneda på ett sätt som gör att det påverkar bettet och att det blir svårare att rengöra tänderna. Om man inte kommer åt att borsta överallt eller att göra rent med tandtråd så ökar risken för att drabbas av inflammationer och kariesangrepp vilket kan bli plågsamt. Man kan också ha ett kraftigt överbett som gör att det inte går att stänga munnen på ett normalt sätt. Likaså underbett är något som kan förekomma även om det är mer ovanligt. Det är dock inte alltid möjligt att åtgärda med reglering utan kan kräva kirurgiska åtgärder.

En annan vanlig missuppfattning är att det endast går att göra en tandreglering på barn och ungdomar men det är faktiskt något som kan åtgärdas hela livet, åtminstone i de allra flesta fall. Behandlingen är ofta något som man har rätt att få ersättning för om det är så att man lider av bettfelet och man kan också få mycket i rabatt om man inte får hela ersättningen. Att korrigera ett bettfel är dock inte något som går snabbt utan man får räkna med att det kommer att ta minst ett par månader innan man får synliga resultat. I vissa fall behöver även tänder tas bort för att det ska finnas plats för att flytta bak tänderna som ska korrigeras vilket bidrar till att det blir en ännu längre process. Ibland kan det ta ända upp till två år eller längre innan behandlingen kan avslutas och det kan kännas motigt under tiden, men är helt klart värt det i slutändan.