Då ska du ställa barnet i kö till förskolan i Malmö

21 november 2021 Lily Hansen

editorial

Det ska börjas i tid. Lärandet alltså. Hela livet är ett lärande som aldrig slutar. Det finns ett gammalt latinskt talesätt som handlar om att man inte lär sig för skolan, utan för livet. “Non vitae sed scholae discimus” heter det. Men det är trots allt skolan som är källan för vårt lärande. Så ser åtminstone lagen ut. Vi har skolplikt från första till nionde klass i det här landet. Men lärandet börjar redan innan första klass. Den börjar redan i förskolan.

Redan från ettårsåldern kan ett barn börja i förskolan. Två föräldrar som precis har fått barn och flyttat till Malmö har med andra ord inte tid att vänta på att fundera var i staden som barnet ska spendera dagarna när tiden är inne. Många sätter sina barn i kö till förskolan direkt från födseln. Vill man som förälder åt en väldigt specifik förskola i Malmö så är det inte säkert att man ens har något annat val.

 

image

 

Förskola från sex års ålder

Även om skolplikten i sig börjar i första klass så har det där börjat luckras upp. Numera är förskolan obligatorisk även för barn som är sex år gamla. Det aktualiserar då verkligen tanken om att lärandet på riktigt börjar i förskolan. För nu har barnen och föräldrarna inget val längre. Eller ja. De har inget val än att barnet ska gå i förskolan från att det är sex år. Men det finns förstås ingen lag om att barnet måste lära sig någonting.

Men troligtvis är det ganska omöjligt att gå i en förskola utan att snappa upp någonting alls överhuvudtaget. Någonting måste man väl ändå komma ihåg som sexåring. Det räcker väl med att komma ihåg var man har hängt sin ytterjacka så har man lärt sig någonting. Man ska inte ställa för höga krav på kunskap. Eller vad tycker du?