Det främmande Ryssland

09 september 2019 patrick pettersson
Det främmande Ryssland

Ryssland är ett nästan oöverblickligt stort land som många svenskar tyvärr har en rätt diffus bild av. Ofta representeras Ryssland i svenska medier med misstankar om spionage eller med tal om militära provokationer. En annan negativ rysk arketyp som ofta lyfts fram är den om korrupta, maktfullkomliga härskare; både i vår samtid och historiskt sett. För svensken kanske associationer väcks till pampiga, sovjetiska porträtt av Stalin eller av tsar Ivan den förskräcklige såsom han avbildas i Ilja Repins berömda tavla; med så intensivt glödande ögon att de kunde lämna brännmärken i tavelduken.

 

 

Ryssland och Sverige i tiden

 

Trots känslan av avstånd som Ryssland kan framkalla för somliga svenskar så har Ryssland och Sverige en lång, gemensam historia. Denna historia är ofta också konfliktfylld, gripande, och spännande. Armémuséet i Stockholm har för närvarande en utställning om slaget vid Narva och dess konsekvenser, som på ett färgstarkt sätt – med ikonprydda militära fanor, vapen och andra föremål från kriget – förmår skapa en känsla av omedelbar närvaro i historien. Blickar man på så sätt tillbaka på den stora ömsesidiga påverkan som de två rikena haft på varandra känns det underligt och historielöst att kännedomen om Ryssland bland svenskar är så relativt låg.

 

Bildningsresa till Ryssland

 

Möjligtvis beror ointresset för Ryssland på svårigheterna med att besöka landet. Svenskar, EU-medlemmar som vi är, tenderar att uppfatta visumsansökan som en esoterisk prövning och ett oöverstigligt hinder. Men med god framförhållning och omsorgsfulla efterforskningar ska inte visum till Ryssland vara svårt att få. Dessutom finns det, som tur är, konsultföretag att tillgå för den som är intresserad av att bilda sig en egen, omedelbar uppfattning om Ryssland: https://www.rysslandsresor.se/ Ett ypperligt sätt för den historieintresserade att närma sig och fördjupa sig i ett av de mest inflytelserika länderna i både vårt lands historia och världshistorien.