En bärgare i Stenungsund

28 oktober 2022 Camilla Holmgren

editorial

Det finns en historia bakom varje objekt eller fenomen vi ser i vår vardag. Och det gäller även bilbärgare. I denna artikel kommer vi ta dig genom historien om bilbärgare, från de tidiga modellerna som användes under andra världskriget till dagens moderna trafiksäkra modeller. Vi kommer också att berätta om olika typer av bilbärgare och hur du väljer rätt bilbärgare för just din situation om du befinner dig i Stenungsund.

Hur började det?

De första bogserbilarna användes under andra världskriget för att transportera stridsvagnar och annan tung utrustning. Efter kriget användes de på nytt för att flytta trasiga och icke funktionsdugliga fordon från vägkanten. De första bärarmodellerna hade en bom som kunde höjas och sänkas för att haka fast på fordonets stötfångare. De bogserades bakom en lastbil eller traktor.

bärgare stenungsund

På 1950-talet kompletterades bärarna med hydrauliska domkrafter så att de kunde lyfta och bogsera fordon utan att behöva haka fast sig i stötfångaren. Detta gjorde det möjligt att bogsera fordon som var högre från marken, t.ex. bussar och släpvagnar. På 1960-talet uppfanns hjullyftsystem. Denna typ av system använder en metallbygel som går under fordonets fram- eller bakhjul och lyfter upp dem så att fordonet kan bogseras från sidan.

Typer av bärgare

Den vanligaste typen av lastbärare idag är plattbäddslastbärare. Denna typ av bärare har en plattform som fordonet körs in på. Plattformen kan sedan höjas och sänkas för att lasta eller lossa fordonet.

När du väljer en bärgningsbil är det viktigt att tänka på vilken typ av fordon du ska transportera. Om du till exempel transporterar ett mycket stort eller tungt fordon behöver du en kraftfullare bogserbil med högre lyftkapacitet. Om du bara ska transportera mindre fordon, till exempel bilar eller SUV:er, räcker det med en mindre bärgningsbil. JJ’s Bilbärgning AB är en bärgare i Stenungsund som kan komma till din undsättning och de finns bara ett samtal bort.

Slutsats

Om du behöver transportera ett fordon är en bilbärgare det säkraste och mest effektiva alternativet. Tänk på vilken typ av fordon du ska transportera och välj rätt bärgare för uppgiften. Med lite forskning kommer du att kunna hitta den perfekta bärgningsbilen för dina behov.