En begravningsbyrå är till stor hjälp

28 oktober 2019 Lily Hansen
En begravningsbyrå är till stor hjälp

En begravningsbyrå anlitar man för att få hjälp med att ordna med det praktiska kring en begravning. Det är oftast det nära anhöriga till den avlidna som tar på sig ansvaret för detta. Begravningsbyrån har många kontakter och samarbetspartners för att allt ska fungera så smidigt som möjligt. Man kan få hjälp med bland annat transport av den avlidne, utformning av dödsannonsen, val av urna eller kista, val av gravsten, minnesstundens planering, men även sådant som inte ingår i själva begravningen som bouppteckning och övriga juridiska frågor. Vill man ha en specifikt utformad religiös begravning finns det begravningsbyråer som erbjuder det.

 

 

Alla måste gravsättas

 

De anställda på en begravningsbyrå är vana vid att hantera sorg och finns där som ett stöd under hela processen. De är tillgängliga för att svara på frågor och funderingar kring begravningen, och vill samtidigt att begravningen ska utformas efter önskemål så de närstående blir nöjda. Det är lagstadgat i Sverige att alla måste gravsättas, oavsett vilken religion man tillhör. Har man speciella önskemål om att gravsätta den avlidne i exempelvis havet eller skogen måste man ansöka om det hos Länsstyrelsen. Alla personer som är folkbokförda i Sverige och har en inkomst betalar en viss procent av sin inkomst i begravningsavgift, oavsett om man är medlem i Svenska Kyrkan eller inte.

 

Begravningsform

 

Det finns olika sätt att hantera den avlidne på och det är upp till de närstående att bestämma hur om inte den avlidne har angett speciella önskemål. Antingen kan kistan med kroppen i sänkas ner i en grav, så kallad jordbegravning, eller så kan kistan med kroppen i brännas, så kallad kremering, och askan placeras i en urna som sedan placeras i jorden. Ett annat alternativ är att sprida askan över en minneslund där det inte finns specifika gravstenar. För hjälp med begravning finns exempelvis Begravning i Rönninge.