Högtrycksspolning av avlopp i Brålanda

10 februari 2022 jonas olsson

editorial

Det finns flera fördelar med att regelbundet spola rörledningarna rena genom högtrycksspolning. Dels slipper man problem med stopp i avloppet och dålig lukt, och dels ökar även rörstammarnas livslängd. Allt som fastnar i rören, som exempelvis fett, tvålrester och smuts, sliter på dem och gör att de åldras i förtid. Hur ofta man bör göra en spolning av avloppet beror på hur gammal fastigheten är och vad den används till. Men ungefär vart tredje till femte år kan det vara bra att utföra en högtrycksspolning av avloppet. 

En spolning av avloppet är också effektivt vid akut avloppsstopp. Avloppsspolning med hjälp av en spolbil är ett miljövänligt sätt att avhjälpa stopp i avloppet på. Detta eftersom man inte använder några kemikalier alls utan endast hett vatten. Men avloppsspolningen måste utföras kontrollerat med ett vattentryck som är anpassat efter fastigheten, för annars kan rörledningarna ta skada. Därför ska man endast anlita seriösa aktörer vid avloppsspolning. 

 

spolning avlopp

 

Hur mycket kostar det att högtrycksspola avloppet?

Vill man ha hjälp med spolning av avlopp i Brålanda finns det några olika aktörer med spolbil som man kan vända sig till. Om det inte är akut kan det löna sig att först jämföra priser genom att ta in offerter. Hur mycket det kostar beror ofta på tidsåtgången och hur komplicerat stoppet är. I vissa fall kan det vara smart att i samband med avloppsspolningen också genomföra en rörfilmning. Då ser man exakt var problemet sitter, men också om rörledningarna har tagit skada och behöver repareras. 

Det kan även vara bra att göra en rörfilmning inför en försäljning av fastigheten. Särskilt om rörledningarna är i bra skick, eftersom rörfilmen då kan bidra till ett bättre pris. Har man också regelbundet utfört rörspolning av avloppet kan det vara bra att visa all denna dokumentation eftersom även denna kan påverka priset i positiv riktning.