Hur arbetar en fysioterapeut?

10 september 2019 Lily Hansen
Hur arbetar en fysioterapeut?

Smärta i någon del av kroppen har vi alla upplevt någon gång. Oftast gör det ont bara när vi gör en viss rörelse eller använder den smärtande muskeln. Ibland kan det gå så långt att muskeln är så pass överbelastad att den har svårt att över huvud taget slappna av ordentlig, och då gör den ont även i vila. En fysioterapeut, det som tidigare kallades sjukgymnast, har en djup kunskap om just relationen mellan fysisk aktivitet och rörlighet och hälsa. I Sverige är yrkestiteln skyddad och det krävs en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen vilken kan ansökas om efter den treåriga universitetsutbildningen.

 

Behandlingsplan

Ett första besök hos en fysioterapeut handlar om att lokalisera varifrån smärtan kommer. Därför görs en noggrann funktionsanalys som kan bestå av olika rörelseprover och stretchövningar. Utifrån funktionsanalysen planeras sedan en behandlingsplan som anpassas efter patientens förutsättningar. Ofta får man olika övningar som ska göras i ett visst antal repetitioner varje dag. Målet är att träna upp och stärka de muskler och leder vars funktion blivit nedsatt av olika anledningar. Vid återbesök testas funktionen på nytt och resultaten dokumenteras. Eventuellt justeras övningarna eller antal repetitioner beroende på resultaten. Många fysioterapeuter är vidareutbildade inom ett visst område. Exempel på specialistområden är fysioterapi för barn och ungdomar, äldre, nervsystemet och andning.

 

 

Olika typer av behandling

Förutom den gemensamt upprättade behandlingsplanen utövar fysioterapeuter olika typer av behandlingar för att få bukt på den mest akuta smärtan. Smärtlindrande behandling kan bestå av till exempel akupunktur, stötvågsbehandling, ultraljudsscanning eller kyla och värme. Som patient är det viktigt att vända sig till en klinik som har legitimerade fysioterapeuter. Ett exempel är Slottspraktiken för den som söker en fysioterapeut i köping. Det är en fysioterapi- och friskvårdsmottagning med erfarna legitimerade fysioterapeuter med varierande vidareutbildningar inom specifika behandlingsmetoder. Där finns även en bassäng för träning i vatten.