Miljöfaktorer ökar behovet av trädbesiktning i Lund

24 juni 2022 william eriksson

editorial

Klimatförändringar leder till att växtsäsongen i Sverige blir längre. Det positiva är att träden kan växa mer under ett år. De producerar mer biomassa, som sedan kan bli virke eller ved. Andra positiva effekter, som rening av stadsluften och svalkande skugga, följer med gratis.

Det negativa är att träden utsätts för mark- och luftföroreningar under längre tid. Ökande medeltemperatur gör att rötsvampar och vissa skadedjur trivs bättre, och förökar sig snabbare. Resultatet kan bli skadade och sjuka träd. Men misströsta inte – hjälp finns att få. Trädens läkare, arboristerna, utför trädbesiktning i Lund med omnejd, och behandlar varje träd efter behov.

 

Besiktning och behandling ger friskare träd

Gör själv en första koll. Gå runt trädet och kika upp i kronan, eller spana från ett fönster om du kan. Det tydligaste tecknet på att trädet inte mår bra är kala, döda grenar. Trillar det ner döda grenar så fort det blåser? Då är det dags att ringa en arboristfirma. 

Arboristerna undersöker hur trädet mår genom en besiktning från rot till krona. Kanske finns det misstanke om rötsvampsangrepp. Då kan ett borrprov genom stammen ge svar. Förhoppningsvis finns det fortfarande liv i ditt träd. Då kan det räcka med en beskärning av de sjuka delarna. 

 

trädbesiktning Lund

 

Säker trädfällning i tätbebyggda områden

Ibland blir svaret som besiktningen ger att ditt kära gamla träd måste sågas ner. Då vet arboristerna när på året det är bäst att göra det. De har erfarenheten, utbildningen, kunskapen och verktygen för att ta ner trädet på säkrast möjliga vis. Ibland är det trångt. Då kan lösningen vara en trädklättrande arborist, som smidigt sågar av och firar ner grenverket bit för bit till sina kollegor på marken.  

Varken människor eller föremål får komma till skada på grund av ett sjukt eller döende träd. Så tveka inte att tillkalla en certifierad arboristfirma, som gör en grundlig trädbesiktning i Lund.