Professionell klottersanering i Lund

21 oktober 2020 Cecilia Olsson

Klotter är något som är väldigt missprydande på fasader, fönster, portar, lyktstolpar, elskåp med mera. Det är vanligt förkommande i hela landet även fast det främst syns i stadsmiljöer. Det är inte heller ovanligt att utsatta områden drabbas flera gånger om de till exempel på ett eller annat sätt erbjuder en lägre risk att som klottrare bli upptäckt eller att de som klottrar helt enkelt bor eller ofta befinner sig i området. 

Undvik att klottret sprider sig

Klotter är sällan vackert och det är heller inte bra för fasaden. Därför är det klokt att som fastighetsägare se till att klottret saneras så snart som möjligt. Att låta klottret sitta kvar kan dessutom sända ut fel signaler som gör att det klottras ännu mer i just det området den nedklottrade fastigheten ligger. 

Klottersanering som är skonsam för fasaden

Det går att utföra klottersanering själv men det absolut smidigaste är att anlita specialister som kan utföra saneringen. Det säkerställer att rätt produkter används och att jobbet ger ett riktigt bra resultat.

Ett företag som bland annat utför klottersanering i Lund är Hustvättarna, de är experter på att effektivt och skonsamt ta bort klotter från fasader, fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera.

Smidig sanering och effektivt skydd

Hustvättarna lägger dessutom på ett så kallat klotterskydd efter varje genomförd sanering, det innebär ett skydd för fasaden och underlättar eventuella framtida saneringar av klotter. För personer som drabbas mer än en gång kan det vara värt att teckna ett klotteravtal med Hustvättarna. Det innebär att du som beställare gör en anmälan om vart klottrets finns, sedan sköter Hustvättarna resten.

Erfarenhet och specialistkunskap ger bra resultat

Hustvättarna genomför säker sanering av klotter på alla typer av fasader som exempelvis putsfasad, tegelfasad, plåtfasad och träfasad. Deras medarbetare är specialutbildade inom området och besitter gedigen erfarenhet av klottersanering vilket säkerställer professionellt resultat av saneringen varje gång.