Professionell trädbesiktning och trädbeskärning i Skåne kan rädda träden

18 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

Det finns väldigt många fördelar med träd, bland de viktigaste finns de miljömässiga fördelarna. Träd förbättrar luftkvaliteten, reducerar mängden dagvatten samt skyddar mot allt för stora mängder vind, regn och sol. I städer är det vara extra viktigt att vårda träden eftersom de utsätts för fler påfrestningar jämfört med på landsbygden, samtidigt är de väldigt viktiga att ha i tätbebyggelse eftersom de mildrar värmeeffekten som orsakas av markbeläggning och byggnader.

Träd kan behöva hjälp att hålla sig starka och friska

Träd i tätbebyggda områden utsätts ofta för mer påfrestningar jämfört med träd i skogen på grund av att de har mindre yta och att luften i regel inte är lika ren i städer som på landet. Därför kan träden behöva hjälp från oss människor. För att säkerställa ett träds välmående kan det behövas regelbunden trädbesiktning. Det gör att man  kan upptäcka eventuella fel i god tid, vilket ökar chanserna för att trädet ska kunna återhämta sig. 

Vanliga problem hos träd är röta och andra sjukdomar. Förutom att det såklart inte är bra för trädets välmående så kan det också innebära en fara för omgivningen om trädet till exempel är kraftigt angripet av röta. Bokar man en trädbesiktning så undersöks trädet noggrant och man får ett professionellt utlåtanden om vad som är fel samt vad man kan göra för att åtgärda problemet. 

Anlita professionell hjälp

Det är till exempel vanligt att beskära träden för att de ska kunna må bra. Det är dock sällan en bra idé att göra det själv om man inte har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att säkerställa att det utförs på rätt sätt samt utan att det blir en säkerhetsrisk. Ett träd behöver många år för att växa till full storlek men dessvärre kan det förstöras väldigt fort om det till exempel drabbas av sjukdom eller om man beskär det felaktigt. 

Alias Arborist är ett företag som bland annat utför professionell trädbeskärning och trädbesiktning i Skåne. De arbetar med att hjälpa träd att få de bästa förutsättningarna att klara sig under många år.