Pumpa luft med kompressorer

08 maj 2019 jonas olsson
Pumpa luft med kompressorer

Med en kompressor kan man göra allt från att pumpa fotbollar, luftmadrasser och däck till att driva stora tryckluftsmaskiner industriellt. Det finns många användningsområden inom en mängd branscher. Inte minst bil- och däckverkstäder använder kompressorer. Man måste bara alltid tänka på att skaffa en kompressor som klarar den aktuella uppgiften.

 

Köpa eller hyra sin kompressor

Om man vill ha en fast månadskostnad som är lätt att budgetera, kan man hyra sin kompressor i stället för att köpa en. Det går att uppgradera eller byta under hyrtiden, service ingår och man behåller kapitalet i företaget. Efter hyrtidens slut kan man välja att fortsätta hyra, byta till en ny eller bara lämna tillbaka kompressorn.

 

Olika sorters kompressorer

En kompressors uppgift är att komprimera gaser genom att minska på deras volym. Det finns ram-, golv- eller tankmonterade kompressorer. Kolvkompressorer har en cylinder och en kolv. Tryckgasen kommer i ett periodiskt flöde, i pulser, vilket inte lämpar sig för alla ändamål, men används när man vill ha höga tryck och inte så stort flöde behövs.

Oljesmorda skruvkompressorer är vanliga inom industrin. De består av två samverkande rotorer som komprimerar gasen mellan sig. Tryckmatningen blir jämnare än i en kolvkompressor, eftersom den saknar ett dödläge. Spiralkompressorer används t.ex. i luftkonditioneringar, kylanläggningar, som vakuumpumpar eller som tryckladdare i fordon. De är smidigare och tystare än övriga kompressortyper, jobbar också kontinuerligt utan dödläge och är billigare att underhålla eftersom de har färre rörliga delar. De är dock känsligare för slitage och kan skadas av smuts och främmande föremål.

 

Oljefria alternativ

Inom livsmedelsindustrin, laboratorier eller för dentala arbeten på en tandläkarpraktik krävs det en hundraprocentigt oljefri luft. Privatpersoner vill slippa oljespill vid snabba jobb på bilen eller i hemmet. På den oljefria kompressorn sitter kugghjulen eller drivkopplingen utanför tryckhuset med en egen oljesmörjning, helt utan kontakt med den komprimerade luften.