Stopp i avlopp i Stockholm – En guide för byggfirmor

25 april 2023 Julia Zsiga

Stopp i avloppssystemet är ett ständigt problem i Stockholm och det är särskilt viktigt för byggfirmor att ha rätt kunskap och verktyg för att hantera det. I denna artikel kommer vi att titta på några vanliga orsaker till stopp i avloppet, hur man kan förebygga det och vilka steg man ska ta om det redan har inträffat.

Orsaker till stopp i avloppet

En av de vanligaste orsakerna till stopp i avlopp i Stockholm är en överbelastad avloppsvattenledning. När ledningen är full av smuts, hår och annat avfall kan det inte längre passera fritt och det bildas stopp. Ett annat vanligt problem är att hårda föremål som matrester, fett eller andra föremål sköljs ner i avloppet och fastnar i rören. I vissa fall kan det också finnas problem med själva rörsystemet, som sprickor eller hål.

Förebyggande åtgärder

För att förebygga stopp i avloppet är det viktigt att informera kunderna om vad som inte ska sköljas ner i avloppet, som fett och matrester. Det är också viktigt att rengöra avloppen regelbundet för att undvika ansamling av avfall. Det finns flera sätt att göra detta, inklusive mekanisk rengöring eller användning av kemikalier. Dessutom kan man installera en fettavskiljare för att förhindra att fetthaltigt avfall hamnar i avloppet.

Stopp i avlopp stockholm

Åtgärder för att ta bort stopp

Om ett stopp redan har inträffat finns det flera åtgärder som kan vidtas för att åtgärda problemet. En mekanisk rengöring av rören kan användas för att ta bort blockeringar. Om stoppet orsakas av en spricka eller ett hål i röret kan det vara nödvändigt att reparera eller ersätta det skadade röret. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att göra en kameraundersökning av rörsystemet för att identifiera problemområden.

Användning av professionella tjänster

Till sist, om stoppet är allvarligt eller om man inte har rätt verktyg och kunskaper för att ta bort det, är det viktigt att anlita en professionell rörentreprenör. Dessa experter har utrustning och teknik som kan lösa de mest komplicerade avloppsproblemen, och de kan också ge tips om hur man kan förebygga framtida stopp.